_

فروش اتصالات نمای سرامیک خشک

بازرگانی و فروش
فروش یراق آلات سرامیک به روش کلیپسی
بازرگانی و فروش
فروش یراق آلات سرامیک به روش Keil
بازرگانی و فروش
فروش یراق آلات سرامیک به روش شیاری
بازرگانی و فروش
تولید و فروش چسب و توری برای مسلح کردن سرامیک و سنگ
_

فروش اتصالات نمای کرتین وال 

بازرگانی و فروش
طراحی ، محاسبه و فروش کرتین‌وال فیس کپ
بازرگانی و فروش
طراحی ، محاسبه و فروش کرتین‌وال یو چنل
بازرگانی و فروش
طراحی ، محاسبه و فروش کرتین‌وال یونیتایز