مجتمع تجاری مسکونی پردیسان قم

کارفرما بخش خصوصی
وضیعیت پروژه پایان یافته
آدرسقم - شهرک پردیسان - نبش خ اقبال
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی 3800 متر مربع شامل 3000 متر مربع سرامیک به روش خشک و 800 متر مربع ورق کامپوزیت