بیمارستان فردیس کرج

کارفرما شرکت ارکان سازان مهر آریا
وضیعیت پروژه پایان یافته
آدرساستان البرز – شهرستان کرج –فردیس – بلوار منظریه
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی 11000متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی 8000 مترمربع، ورق کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی 3500متر مربع و نمای شیشه ای کرتین وال به متراژ تقریبی 500 متر مربع