مجتمع تجاری مسکونی فردوس قم

کارفرما شرکت تعاونی مسکن طلاب رزمنده
آدرسقم - بلوار امام رضا - ابتدای جاده اراک
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی پروژه به متراژ تقریبی 21000 متر مربع که شامل 17000 متر سرامیک خشک به روش (نمایان) از نوع کلیپس و ۴۰۰۰ متر مربع چوب ترمووود