کلینیک تخصصی خاتم الانبیاء سمنان

کارفرما شرکت نگین نما
متراژ ۲۵۰۰ متر مربع
وضیعیت پروژه در حال اجرا
آدرساستان سمنان
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراز تقریبی ۳۰۰۰متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی۲۰۰۰ مترمربع ، کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی۵۰۰متر مربع ۵۰۰متر نمای شیشه