صحن اصلی حرم امام خمینی

کارفرما حرم امام خمینی
متراژ اجرای نمای سنگ خشک به متراژ تقریبی 1500 متر مربع به روش غیرنمایان ( اسکوپ پیمی )
آدرستهران – حرم امام خمینی
مشخصاتطراحی و اجرای نمای سنگ خشک پروژه