ساختمان دفتر مرکزی دیپوینت

کارفرما بخش خصوصی
متراژ 4000 متر مربع
آدرسجاده خاوران – شهرک صنعتی ایوانکی
مشخصاتاجرای نمای ترکیبی به متراژ تقریبی 4000متر مربع که شامل سرامیک به روش خشک (نمایان) از نوع کلیپس به متراژ تقریبی 2500 مترمربع ، ورق کامپوزیت به روش فیکس به متراژ تقریبی 700متر مربع و نمای شیشه ای کرتین وال به متراژ تقریبی 800متر مربع