اجرای نمای خشک

اجرای نمای خشک

مزایای نمای خشک

مزایای نمای خشک
امروزه زیبایی ونوع طراحی نماهای ساختمان نشان دهنده رتبه کاری،نوع فعالیت وحتی طرز فکر،ایده هاو نقطه نظرات مدیران آن موسسه و سازمان می باشد . از این رو باعث رویکرد مدیران و متخصصین به نصب نما های مدرن به روش خشک با قابلیت تهویه هوا گردیده است ، که در این میان با استفاده از متریالهای متنوع ، زیبایی خاصی به نمای ساختمانها داده است . سیستم‌های به روز نماسازی که با نصب سنگ به روش خشک در دهه هفتاد میلادی برای اولین بار در کشور آمریکا جهت برج‌های بلند طراحی و مورد استفاده قرار گرفت یکی از روش‌های نوین و منطبق با استانداردهای جدید ساختمانی بود که این روش‌ها در دهه هفتاد شمسی در ایران اجر...
ادامه