پروژه ترنج

اجرای نمای ترکیبی :اجرای نمای سرامیک خشک  و  ورق کامپوزیت به متراژ ۳۰۰۰ متر مربع  در استان تهران توسط

شرکت بهسازنما اجرا شده است که از ۲ متریال سرامیک خشک پرسلانی و ورق کامپوزیت استفاده شده است که در این

پروژه اجرای نمای سرامیک خشک و اجرای نمای کامپوزیت و حتی متریالهای نمای خشک توسط شرکت بهساز نما

پیشنهاد شده و حتی مجوز طراحی نمای خشک را از شهرداری گرفته و اجرا نموده است .

نوع کاربری:مسکونی

کارفرما: دکتر غلامی

مشاور :شرکت بهساز نما

موقعیت پروژه: ایران – تهران – خ شریعتی –خ خواجه عبدالله – خ غفاری – کوچه کریمی یارندی

متریال مورد استفاده در نما

سرامیک  خشک پرسلانی به روش کلیپس نمایان(ویزیبل) به متراژ ۲۰۰۰ متر مربع

ورق کامپوزیت  کات شده توسط دستگاه سی ان سی به روش فیکس به متراژ ۱۰۰۰ متر مربع

موقعیت پروژه :تهران-خیابان شریعتی-خ خواجه عبدالله-خ ابوذر غفاری-کوچه کریمی یارندی